Samenwerking

Wij werken samen met veel verschillende partijen, zoals huisartsen, specialisten, paramedici, thuiszorg, WMO en hulpmiddelenleveranciers. Voor de onderlinge communicatie maken wij o.a. gebruik van Zorgmail, OZO-verbindzorg en Siilo (beveiligde ICT omgevingen).

Paramedisch Team Salland

In januari 2016 is het Paramedisch Team Salland van start gegaan. Dit multidisciplinaire behandelteam levert optimale en specialistische behandeling aan ouderen in Raalte en omgeving.
Het team is een samenwerkingsverband tussen de in Raalte reeds bekende praktijken: Diëtisten Groep NL, Ergotherapie Salland, Fysiotherapie Salland en Logopediepraktijk Salland.

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Bijna 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen), verdeeld over 71 regio’s zijn aangesloten bij dit netwerk.

Wij zijn aangesloten bij netwerk Deventer, Twente en Zwolle. 

MS zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte.

Astrid van der Maar is aangesloten bij MS-netwerk regio Zwolle; Liset Meijerink is aangesloten bij MS-netwerk Stedendriehoek.

Handtherapie Stedendriehoek

Handtherapie Stedendriehoek is een samenwerkende groep van gespecialiseerde fysio- en ergotherapeuten in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Naast samenwerking op cliëntniveau is er uitwisseling van nieuwe behandelingen, methodes en algemene casuïstiek.

Buurtzorg+ Holten

In 2011 is Ergotherapie Salland een samenwerkingsverband aangegaan met de thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Dit om de zorg voor thuiswonende chronisch zieken en/of kwetsbare ouderen zo optimaal mogelijk te maken. In deze samenwerking participeert tevens een fysiotherapeut van Fysiotherapie Holten. Samen kan een leefomgeving worden gecreëerd waarin de zieke en/of oudere zelfstandig thuis kan (blijven) wonen.

Kwaliteitskring Dementie Overijssel

De kwaliteitskring dementie is een grote regionale groep ergotherapeuten die geschoold zijn in de EDOMAH-richtlijn. Binnen de kwaliteitskring wordt casuïstiek besproken en worden de meest recente inzichten gedeeld. Hiermee ontstaat een kwaliteitswaarborg in de regio. Meerdere ergotherapeuten van onze praktijk nemen deel aan deze kwaliteitskring.

SCR Nederland – CPCRT netwerkgroep Overijssel

De Society for Cognitive Rehabilitation certificeert therapeuten die kunnen aantonen te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om cognitieve revalidatie te kunnen uitvoeren binnen hun discipline. Onze collega Lisette Mocking is gecertificeerd Cognitief Revalidatie Therapeut (CPCRT-therapeut) en lid van SCR Nederland. Ook neemt zij deel aan de CPCRT-netwerkgroep Overijssel, met als doel het uitwisselen van kennis op het gebied van cognitieve revalidatie en intervisie met collega-CPCRT-therapeuten.

ONNO Oncologie Netwerk Nijverdal & O

Als je de diagnose kanker hebt gekregen komt er veel op je af. Lichamelijke klachten, vragen, angsten en onzekerheden. Ook bij partners en familieleden.
ONNO is een netwerk van gespecialiseerde paramedische zorgorganisaties. Meer info, klik hier.

 

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest