Vergoeding en tarieven

Ergotherapie Salland heeft met alle verzekeraars (uitgezonderd Eucare) contracten afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Let op: voor zorg uit de basisverzekering geldt wel het wettelijk verplicht eigen risico. Deze is vastgesteld op € 385.

Enkele zorgverzekeringen bieden naast de basisverzekering extra uren in het aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van jouw aanvullende zorgverzekering.

De tarieven voor Ergotherapie in 2023 zijn:

  • Screening (Directe Toegankelijkheid Ergotherapie): € 21,13
  • Individuele zitting: intake, onderzoek en behandeling (per 15 min): € 21,13
  • Telefonische zitting: €21,13
  • Instructie of overleg met ouders/mantelzorgers van de cliënt (per 15 min): € 21,13
  • Huisbezoektoeslag: € 30,45

Kosten van handspalken en kleine hulpmiddelen die door de ergotherapeut verstrekt worden, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor ontvang je een factuur.

Ergotherapie kan ook worden ingekocht door bedrijven en organisaties. Het gaat hierbij voornamelijk om adviserende diensten, scholing en voorlichting. Wij vertellen jou graag meer over onze mogelijkheden en tarieven.

Onze betalingsvoorwaarden zijn hier na te lezen.

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest