Cliënttevredenheid

Binnen onze praktijk maken wij gebruik van een cliëntervaringsonderzoek. Na afsluiten van de behandeling ontvang je een mail met een uitnodiging om hier aan deel te nemen. Hierbij wordt jouw persoonlijke mening gevraagd over de praktijk, de ergotherapeut en de behandeling. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en gebruikt om de kwaliteit van onze dienstverlening te evalueren en waar mogelijk te verbeteren. Wanneer je geen uitnodiging voor dit onderzoek wilt ontvangen, kun je dit aangeven bij de ergotherapeut.

 

Rapportage onderzoek periode: 1 juli 2022 – 30 juni 2023

Contact:

Uitleg en Informatie:

Deskundigheid ergotherapeut:

Opstellen behandeldoelen en voortgang behandeling:

Effect behandeling:

Bereikbaarheid praktijk:
                                                                                                                                           
Aanbeveling:

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest