Vertrouwelijkheid en Privacy

Vertrouwelijkheid

Alles wat je met de ergotherapeut bespreekt, is strikt vertrouwelijk en wordt niet met anderen gedeeld. Mocht de ergotherapeut het nodig en in jouw belang vinden om andere hulpverleners (zoals de huisarts) te informeren, dan wordt dit altijd eerst overlegd. Dit gebeurt nooit zonder jouw toestemming.

Privacy

Jouw privacy is voor Ergotherapie Salland van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons privacyreglement staat beschreven hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Je kunt dit hier nalezen. Als je vragen hebt over het privacyreglement kun je terecht bij de ergotherapeut.

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest