Kwaliteit

Ergotherapie Salland wil kwalitatief goede zorg leveren. Vandaag en morgen. Daarom doen we veel aan scholing en volgen we nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied op de voet. Zodat jij kan blijven rekenen op de beste behandeling.

  • We blijven ons ontwikkelen. Door scholing, deelname aan kwaliteitskringen/netwerken en andere deskundigheidsbevorderings- activiteiten.
  • Wij voldoen aan alle beroepseisen, zijn lid van Ergotherapie Nederland en staan in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.
  • We staan open voor feedback. Na het afsluiten van een behandeling vragen we je om mee te doen aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Meer informatie over dit onderzoek vindt u hier.
  • We gaan discreet om met jouw persoonlijke gegevens. In ons privacyreglement staat beschreven hoe wij hier mee omgaan.
  • Mocht je niet tevreden zijn over onze hulpverlening, dan staan we open voor een gesprek en hopen we samen tot een oplossing te komen. Heeft dit voor jou niet het gewenste effect? Dan kun je terecht bij het Klachtenloket Paramedici.
Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest