Ziekte van Parkinson

De Ziekte van Parkinson is een chronische aandoening die gepaard gaat met toenemende beperkingen. Hierdoor ontstaan op termijn problemen in het dagelijks handelen. Dit kan komen door bijvoorbeeld problemen bij bewegen, fijne motoriek, traagheid, vermoeidheid, verminderde flexibiliteit, geheugenproblemen, depressieve klachten, of moeite hebben om twee dingen tegelijk te doen.

 

Als ik 's nachts wakker wordt, moet ik nodig naar het toilet. Uit bed komen lukt mij nog wel. Maar als ik wil gaan lopen, sta ik regelmatig vastgeplakt aan de grond. Hierdoor ben ik wel eens te laat bij het toilet geweest. 

 

Wat kunnen wij u bieden?

De Ziekte van Parkinson is van grote invloed op ons dagelijks handelen. Als ergotherapeut houden wij ons bezig met de vraag:

 

"Op welke manier is het mogelijk dat de cliënt met de Ziekte van Parkinson zo lang mogelijk voor hem betekenisvolle activiteiten kan blijven uitvoeren en de mantelzorger zoveel mogelijk wordt ontlast?"

 

We gingen altijd met veel plezier samen fietsen over de Sallandse Heuvelrug. De laatste tijd fietst mijn man erg langzaam en begint hij te slingeren. Naast elkaar fietsen lukt niet meer en ik ben bang dat hij valt.

 

Hoe werken wij?

De behandeling vindt thuis plaats. Onderdelen van de behandeling kunnen zijn:

  • Een gesprek met cliënt en mantelzorger over dingen die beiden belangrijk vinden om te doen. Dit zal vaak gaan over welke taken en rollen men beiden had, wat er nu is anders , waar loopt men tegen aan, wat betekent dat voor hen;
  • Een gesprek met alleen de mantelzorger over hoe het gaat, wat veranderd is, wat de mantelzorger belangrijk vindt;

  • Eén of meerdere observaties van handelingen die de cliënt gewend is te doen, om na te gaan wat goed gaat, wat lastig is of niet lukt en om een indruk te krijgen waardoor dit veroorzaakt wordt en waar mogelijk aangrijpingspunten liggen voor compensatie;

  • In kaart brengen van de omgeving waar de handelingen plaatsvinden. De ergotherapeut is gespecialiseerd in het adviseren van mogelijke aanpassingen, ook met het oog op veiligheid;

  • Gezamenlijk wordt bepaald aan welke doelen gewerkt gaat worden, wat de knelpunten zijn en waar de prioriteiten liggen;

  • De aandacht kan liggen op het verbeteren van vaardigheden, inzet hulpmiddelen, aanpassen van de omgeving, het aanleren van strategieën of het coachen van de mantelzorger. Mogelijke oplossingen worden praktisch uitgeprobeerd.

 

Door wie?parkinsonnet ergotherapie salland

Sonja Kluin is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van cliënten met de Ziekte van Parkinson. Zij is als ergotherapeut aangesloten bij het ParkinsonNet. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van cliënten met de Ziekte van Parkinson. Aangesloten zorgverleners werken onderling nauw samen met o.a. parkinsonverpleegkundigen en neurologen. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd.

 

Meer informatie

www.parkinsonnet.nl

Nieuws