Valpreventie

Een val kan veel leed veroorzaken en zorgt vaak voor een afname van de zelfredzaamheid. Wil je de kans op een val verkleinen, dan is het zinvol om de verschillende risicofactoren te onderzoeken.
Bijvoorbeeld ogen, valangst, mobiliteit, woning, etc. Met een quickscan kunnen wij beoordelen welke factoren een risico vormen en kunnen wij jou praktische tips geven.

Valpreventie bij Ergotherapie Salland:

  • We komen bij je thuis en brengen risico’s in kaart.
  • We trainen vaardigheden. En leren je omgaan met hulpmiddelen.
  • Als het nodig is verwijzen we je door naar de huisarts, fysiotherapeut of een specialist.
  • In samenwerking met diverse fysiotherapiepraktijken bieden wij ook de cursus Valpreventie aan.
  • Test de veiligheid in jouw huis met deze checklist.
Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest