Valanalyse

Het vroegtijdig signaleren van valrisico is van belang om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, en om uiteraard vitaal en zelfstandig te blijven. Als iemand eenmaal is gevallen, is de kans op nogmaals vallen aanzienlijk hoger. Wij brengen middels de Valanalyse van VeiligheidNL het risico in kaart, geven advies op maat en verwijzen zo nodig door naar andere zorgverleners. Wilt u weten of een uitgebreide valanalyse zinvol is, vul de valrisicotest in.

Waarom Valanalyse?

  • Gemiddeld valt elke 5 minuten een 65-plusser, met dermate letsel als gevolg dat behandeling op een SEH nodig is. (bron: RIVM 2021)
  • Er zijn veel verschillende factoren die het risico op vallen vergroten. Tijdens de Valanalyse komen al deze factoren aan bod.
  • Na de Valanalyse is een goede doorverwijzing mogelijk.
Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest