Toegankelijk bouwen

Toegankelijkheid, zorg, domotica, etc. zijn belangrijke onderwerpen bij de bouw van woningen en woonvormen voor senioren en mindervalide bewoners. Binnen onze praktijk hebben wij uitgebreide ervaring en expertise om ontwerp- en bouwteams te adviseren omtrent deze onderwerpen.

Waarom Ergotherapie?

Wij geven antwoord op:

  • eisen aan de woning voor optimale toe- en doorgankelijkheid en bruikbaarheid voor de bewoner(s).
  • eisen aan de woning voor gebruik van hulpmiddelen ten behoeve van mobiliteit en zorg.
  • eisen aan de woning voor optimaal kunnen leveren van (thuis)zorg.
  • eisen aan de woning voor optimaal kunnen uitvoeren van activiteiten door overig personeel.
  • bruikbaarheid domotica.

 

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest