PRIKKELZ

Onze hersenen hebben informatie nodig om te kunnen functioneren. Deze informatie komt vanuit onze zintuigen en noemen we sensorische informatie of prikkels. De prikkels bestaan dus uit wat je hoort, ziet, ruikt, proeft, voelt, etc.

De hersenen verwerken deze prikkels. Er wordt betekenis gegeven aan deze informatie, op de goede plek opgeslagen en een bijpassende actie ingezet. Voorbeeld: Je buik rommelt, je geeft de betekenis ‘honger’ hieraan en loopt naar de keuken om iets te eten te pakken.

Soms komen prikkels niet goed of juist heftig binnen. Hierdoor kunnen kinderen problemen ervaren in de uitvoer van de dagelijkse activiteiten (thuis) en leeractiviteiten (school).

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Moeite met aanraking of alles aan willen raken
  • Bang om te bewegen of niet stil kunnen zitten
  • Vergeten spullen mee te nemen, chaotisch
  • Snel afgeleid, trekt zich snel terug
  • Snel schrikken of niet reageren als hij geroepen wordt
  • Bijten, kauwen, friemelen
  • Impulsief, druk, dromerig, sloom, niet tot handelen komen, woede, moe
Wanneer PRIKKELZ?
  • Wanneer de voorkeur voor en afkeer tegen bepaalde prikkels zo heftig aanwezig zijn dat deze de dagelijkse of schoolactiviteiten in de weg staan, is het tijd om aan de bel te trekken. Hierbij kan zowel sprake zijn van overprikkeling als onderprikkeling.
  • Het is belangrijk om inzicht te krijgen in het sensorisch profiel van het kind om de juiste prikkels aan te kunnen bieden. Bij overprikkeling is het belangrijk om de juiste prikkels te reguleren, terwijl een onderprikkeld kind juist extra prikkels nodig heeft om zijn brein te activeren.
  • PRIKKELZ brengt het sensorisch profiel van het kind in beeld, leert het kind effectieve strategieën in te zetten en geeft ouders en de leerkracht praktische adviezen.

PRIKKELZ wordt uitgevoerd door kinderfysiotherapeut Lisanne Wennemers (Fysiocentrum Nijverdal) en ergotherapeut Sonja Kluin. Aan de hand van intake, vragenlijsten, observaties en onderzoek wordt het sensorisch profiel van het kind in beeld gebracht en zo nodig behandelvoorstel bepaalt. Dit zal met ouders en (na goedkeuring ouders) met school besproken worden. PRIKKELZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest