Kinderen

Elk kind wil graag meedoen, thuis, op school of met vriendjes. Hiervoor leert hij in de loop van de tijd vaardigheden aan, zoals het aantrekken van een jas, concentreren op school en fietsen. Soms gaat het aanleren niet vanzelf. Als ergotherapeut observeren, trainen en adviseren wij jouw kind, jullie (als ouders) en school hoe jouw kind de vaardigheid het beste eigen kan maken.

 

 

Waarom ergotherapie bij kinderen?

  • Kunnen meedoen is belangrijk voor de ontwikkeling van jouw kind.
  • Wij brengen het prikkelprofiel van jouw kind in kaart en geven adviezen over effectieve strategieën om onder- of overprikkeling te verminderen.
  • Wij leren jouw kind planmatig dagelijkse en schoolse activiteiten uit te voeren.
  • Wij geven aan advies aan ouders en school over het aanleren van dagelijkse en schoolse vaardigheden.
  • Ook voor advies, aanvraag en leren gebruiken van hulpmiddelen en voorzieningen (thuis en op school) kun je bij ons terecht.
Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest