Cursus fysieke belasting

Het bewegingsapparaat vormt de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim. Eén op de vijf ziektedagen komt door aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Verzuim door fysieke belasting is vervelend voor de medewerkers en kost uw onderneming veel geld en gedoe.

Een gezonde werkhouding is belangrijk om ziekteverzuim te voorkomen. In onze cursus besteden we daarom aandacht aan de vragen:

Wat is een gezonde werkhouding?

Waarom kies je voor een gezonde werkhouding?

Hoe neem je een gezonde werkhouding aan op de eigen werkplek?

Naast algemene kennis over een goede werkhouding wordt er tijdens de cursus dus ook een vertaalslag gemaakt naar de eigen werkplek. Om deze reden heeft het de voorkeur om de cursus plaats te laten vinden op de eigen werkplek.

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest