ASITT

De hele dag worden we omringd door prikkels (horen, zien, proeven, ruiken, aanraken en informatie uit ons lichaam). Het verschilt sterk per persoon hoe gevoelig je bent voor deze prikkels. Door hersenletsel, MS, Covid of langdurige overbelasting kan deze gevoeligheid veranderen waardoor je sneller overprikkeld raakt. Veelgenoemde klachten zijn misselijkheid, duizeligheid, vermoeidheid, gespannen spieren of angstig. Dit kan jou beperken in het deelnemen aan sociale activiteiten, het uitvoeren van hobby’s, werken en naar school gaan.

Het proces, waarbij we alle informatie vanuit ons lichaam en prikkels vanuit de buitenwereld opnemen en op elkaar afstemmen, noemen wij Sensorische Integratie (SI). Wanneer dit goed verloopt, kun jij een activiteit goed uitvoeren.

De ASITT (Adult Sensory Integration Timmerman Treatment) is een intake en behandelprotocol voor volwassenen waarbij problemen in de sensorische integratie op de voorgrond staan. Meer informatie over ASITT vind je hier.

Aan de hand van een intakegesprek, een screeningslijst en een aantal SI-testen wordt bepaald of er daadwerkelijk sprake is van problemen in de sensorische integratie. Als dit zo blijkt te zijn, kan je gaan starten met de ASITT behandeling.

Bekijk onze instructievideo’s

Inhoud van de behandeling

  • Je krijgt informatie over zintuigelijke informatieverwerking en de invloed op jouw dagelijkse activiteiten
  • Je leert compensatiestrategieën om prikkels die je slecht kunt verdragen, beter te hanteren in het dagelijks leven
  • Je leert balans aanbrengen in wat je kan, moet en wil
  • Je leert demptechnieken om overprikkelingsklachten te dempen.
  • Door gewenningsoefeningen leer je prikkels weer beter te registeren en te verwerken
  • Uiteindelijk krijg je weer meer regie over je dagelijks handelen

De duur van de ASITT behandeling is afhankelijk van de mate van de klachten die jij ervaart. Oefenopdrachten worden meegegeven naar huis. Om de behandeling te kunnen doen zijn een aantal benodigdheden noodzakelijk om thuis te kunnen oefenen. De therapeut zal je hierover informeren.

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest