Privacy verklaring

Jouw privacy is voor Ergotherapie Salland van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.ergotherapie-salland.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Ergotherapie Salland.

Contactgegevens

Ergotherapie Salland
Vrieswijk 6a
8103 PB Raalte
info@ergotherapie-salland.nl
06 – 450 428 77

Contactformulier

Met het contactformulier op de website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze website of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Bewaartermijn

Ergotherapie Salland zal jouw persoonsgegevens verzameld via de website www.ergotherapie-salland.nl gedurende de volgende periode bewaren:

 • Wanneer je een vraag stelt via onze website, tot 6 maanden nadat de vraag door ons beantwoord is.
 • In de overige gevallen worden de gegevens niet langer bewaard dan in het voorkomende geval noodzakelijk is.
 • Het bovenstaande is niet van toepassing indien op jouw verzoek gegevens vernietigd worden.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de versiedatum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Jij hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Intrekken van toestemming.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie jij bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Hoewel wij al het nodige doen om jouw privacy te borgen kan het zijn dat je niet tevreden bent over de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt. Als je een klacht hebt, kun je hierover contact met ons opnemen. Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Versiedatum 2019.07.05 

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest