Ergotherapie bij mensen met dementie en hun mantelzorger

Mijn vrouw durft niet meer alleen weg te gaan, ze heeft het gevoel dat ze op mij moet passen. Dat vind ik zo vervelend voor haar, maar ik snap het wel hoor. Ze is al een paar keer thuis gekomen, dat de deur wijd openstond en ik een eindje was gaan fietsen. Ik snap niet waarom ik dat vergeet.

 

Dementie

Dementie heeft verstrekkende gevolgen voor de cliënt en direct betrokkenen. Het geheugen gaat  achteruit en het besef van tijd en oriëntatie kan verloren gaan. Het denken kan vertraagd worden en het inschatten van situaties verloopt moeizamer. De cliënt verliest zijn onafhankelijkheid en de deelname aan sociale activiteiten vermindert. Hiermee vermindert ook de  kwaliteit van leven. De mantelzorgers (partner, kind, familielid, vriend(in)) voelen zich vaak hulpeloos met de situatie, terwijl er steeds meer beroep op hen wordt gedaan.

 

Wat kunnen wij u bieden?

Dementie is van grote invloed op ons dagelijks handelen. Als ergotherapeuten houden we ons bezig met de vraag:

 

"Op welke manier is het mogelijk dat de cliënt met dementie zo lang mogelijk voor hem betekenisvolle activiteiten kan blijven uitvoeren en de mantelzorger zoveel mogelijk wordt ontlast?"

 

Mijn man heeft het hele huis opgeknapt, alles, alles... je kunt het zo gek niet bedenken. Nu zit hij daar maar, er komt niets uit zijn  handen. Hij zegt dat hij moe is of het straks gaat doen, maar straks komt nooit.

 

Hoe werken wij?

De behandeling vindt thuis plaats. Hierbij werken wij volgens de EDOMAH-richtlijn (Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en Mantelzorger Aan Huis). Onderdelen van deze richtlijn zijn:

  • Een gesprek met cliënt en mantelzorger over dingen die beiden belangrijk vinden om te doen. Dit zal vaak gaan over welke taken en rollen men beiden had, wat er nu is anders, waar loopt men tegen aan, wat betekent dat voor hen;
  • Een gesprek met alleen de mantelzorger over hoe het gaat, wat veranderd is, wat de mantelzorger belangrijk vindt;

  • Eén of meerdere observaties van handelingen die de cliënt gewend is te doen, om na te gaan wat goed gaat, wat lastig is of niet lukt en om een indruk te krijgen waardoor dit veroorzaakt wordt en waar mogelijk aangrijpingspunten liggen voor compensatie;

  • In kaart brengen van de omgeving waar de handelingen plaatsvinden. De ergotherapeut is gespecialiseerd in het adviseren van mogelijke aanpassingen, ook met het oog op veiligheid;

  • Gezamenlijk wordt bepaald aan welke doelen gewerkt gaat worden, wat de knelpunten zijn en waar de prioriteiten liggen;

  • De aandacht kan liggen op het aanpassen van de omgeving, het aanleren van strategieën of het coachen van de mantelzorger. Er wordt gewerkt aan verbeteren van vaardigheden van de cliënt en de mantelzorger. Mogelijke oplossingen worden praktisch uitgeprobeerd.

Mijn vrouw was altijd bezig in huis, nu kan ze de tafel nog niet dekken. Ze kan de spullen niet vinden en loopt maar wat rond in de keuken.  Als ik het haar geef zet ze het zomaar ergens neer, midden op de tafel, het bestek niet bij het bord, terwijl we dit al sinds ons trouwen altijd  hetzelfde doen, gewoon .....heel makkelijk!

 

Een indruk van een ergotherapiebehandeling: http://www.volkskrant.nl/archief/-ga-maar-koffiezetten-zoals-u-altijd-doet~a931945/

 

Wetenschappelijke onderbouwing

Vanuit het Radboud Ziekenhuis Nijmegen heeft o.a. Dr Maud Graff, ergotherapeut en onderzoeker onderzoek gedaan naar een interventie om mensen met dementie en hun mantelzorger met ergotherapie thuis te ondersteunen. Uit onderzoek bleek dat de behandeling volgens deze interventie (Richtlijn Ergotherapie bij dementie) veelbelovende resultaten liet zien. Het blijkt dat ergotherapie aan huis het dagelijks functioneren van dementeren kan verbeteren evenals de draaglast van mantelzorgers.

De mantelzorgers voelen zich competenter in de zorg. Zowel bij de cliënten met dementie als bij de mantelzorger verbeterde de stemming, gezondheidstoestand en de kwaliteit van leven na afloop van de ergotherapie behandeling.

 

Door wie?

Ergotherapie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, wordt uitgevoerd door ergotherapeuten die geschoold zijn in het werken volgens deze methode of richtlijn.

In Overijssel hebben verschillende geschoolde ergotherapeuten zich verenigd in de Kwaliteitskring Ergotherapie bij Dementie regio Overijssel.  Binnen Ergotherapie Salland is Sonja Kluin geschoold in het werken met deze richtlijn en zij is ook lid van de hierboven genoemde Kwaliteitskring.

 

Meer informatie

www.alzheimer-nederland.nl

regiokaart.zwibb.nl (regiokaart met deelnemers Kwaliteitskring Ergotherapie bij Dementie regio Overijssel)

Nieuws