Verwijzing

U kunt zowel met verwijzing als zonder verwijzing contact opnemen met onze prakijk. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een zorgovereenkomst.

 

Ergotherapie met verwijzing

 

Wij behandelen op verwijzing van een huisarts of specialist. Bij uw eerste afspraak dient u deze verwijzing samen met uw verzekeringspas en legitimatie mee te nemen.

 

Ergotherapie zonder verwijzing

 

Ergotherapie is vrij en direct toegankelijk, dat wil zeggen dat u geen verwijzing nodig heeft van uw arts om voor vergoeding in aanmerking te komen (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden). 

 

Wanneer u zich zonder verwijzing aanmeldt bij ons, voert de ergotherapeut een eerste screening uit om te kijken of er geen zogeheten ‘rode vlaggen’ zijn. Met andere woorden: symptomen waarvoor we eerst verwijzen naar de (huis)arts of meer informatie over willen hebben, alvorens we tot behandeling over mogen gaan. Wij sturen met uw goedkeuring na de screening een screeningsverslag naar de huisarts met de bevindingen en of er al dan niet een indicatie is voor ergotherapie.

 

Neem bij uw eerste afspraak uw verzekeringspas en identiteitsbewijs mee. 

 

Nieuws