Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Per kalenderjaar wordt 10 uur ergotherapie vergoed. Hierbij moet u wel rekening houden met het wettelijke eigen risico. In 2016 is deze vastgesteld op € 385.

 

Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer uren in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.

 

Ergotherapie Salland heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Nieuws