Privacy

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

 

Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaat uw ergotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om.  Daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

 

Ons privacyreglement is na te lezen in onze informatiefolder, welke u hier kunt downloaden.

Nieuws