Samenwerking

Als ergotherapeut werken wij samen met veel verschillende partijen, zoals huisartsen, specialisten, paramedici, thuiszorg, WMO en hulpmiddelenleveranciers.

Voor de onderlinge communicatie maken wij o.a. gebruik van Zorgmail en OZO-verbindzorg (beveiligde ICT omgevingen)

 

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Bijna 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen), verdeeld over 71 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk.

Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

Sonja Kluin is aangesloten bij netwerk Deventer en netwerk Twente. Voor meer informatie: www.parkinsonnet.nl

 

MS zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

Astrid van der Maar is aangesloten bij MS-netwerk regio Zwolle, Liset Meijerink is aangesloten bij MS-netwerk Stedendriehoek

 

Paramedisch Team Salland

In januari 2016 is het Paramedisch Team Salland van start gegaan. Dit multidisciplinaire behandelteam levert optimale en specialistisch behandeling aan ouderen in Raalte en omgeving.

Het team is een samenwerkingsverband tussen de in Raalte reeds bekende praktijken: Diëtisten Groep NL, Ergotherapie Salland, Fysiotherapie Salland en Logopediepraktijk Salland.

Voor meer informatie: www.paramedischteamsalland.nl

 

Buurtzorg+ Holten

buurtzorg holtenIn 2011 is Ergotherapie Salland een samenwerkingsverband aangegaan met de thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Dit om de zorg voor thuiswonende chronisch zieken en/of kwetsbare ouderen zo optimaal mogelijk te maken.

In deze samenwerking participeert tevens een fysiotherapeut van Fysiotherapie Holten. Samen kan een leefomgeving worden gecreëerd waarin de zieke en/of oudere zelfstandig thuis kan 'blijven' wonen.

 

Nieuws