Kwaliteit

Ergotherapie Salland wil kwalitatief goede zorg leveren. Om dit te kunnen realiseren, ondernemen we allerlei activiteiten.

 

Deskundigheidsbevordering en specialisatieskwaliteitsregister paramedici

Door scholing, deelname aan kwaliteitskringen/netwerken en andere deskundigheidsbevorderings- activiteiten willen wij als ergotherapeut en praktijk verder ontwikkelen. Wij voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde eisen en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. (Sonja Kluin-Reimert: reg.nr. 19903454690, Liset Meijerink: reg.nr. 59908343090, Astrid van der Maar: reg.nr. 39903783290, Lisette Mocking-Rensen: reg.nr. 99908185190, Jeanne Oerlemans: reg.nr. 09902228590)

 

Specialisatie binnen het vakgebied Ergotherapie is tot op heden alleen mogelijk voor de behandeling van kinderen en handproblematiek. Liset Meijerink volgt de specialisatie-opleiding tot handtherapeut en hoopt deze specialisatie eind 2016 te behalen. De specialisatie Geriatrie is nog in ontwikkeling. Sonja Kluin heeft de wens om in de toekomst deze specialisatie te behalen.

 

Patiëntervaringsonderzoek

Na het afsluiten van een behandeling ontvangt elke cliënt (waarvan het mailadres bij ons bekend is en geen bezwaar is voor deelname) een uitnodiging voor deelname aan het patiëntervaringsonderzoek, verzorgd door het bedrijf MediQuest. 

Privacy en anonimiteit van de cliënt is hierbij gegarandeerd. 

Uitkomsten van het onderzoek zullen weergeven of wij daadwerkelijk kwalitatief goede zorg leveren en op welke punten verbetering mogelijk is.

Meer informatie over het patiëntervaringsonderzoek, vind u hier

 

Onverhoopt toch ontevreden

Indien u niet tevreden bent over onze hulpverlening, heeft het de voorkeur de klacht te bespreken met de desbetreffende ergotherapeut of een collega-ergotherapeut. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken, waarbij tot een oplossing wordt geprobeerd te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

 

 

 

Nieuws