Kwaliteit

Ergotherapie Salland wil kwalitatief goede zorg leveren. Om dit te kunnen realiseren, ondernemen we allerlei activiteiten.

 

Deskundigheidsbevordering en specialisatieskwaliteitsregister paramedici

Door scholing, deelname aan kwaliteitskringen/netwerken en andere deskundigheidsbevorderings- activiteiten willen wij als ergotherapeut en praktijk verder ontwikkelen. Wij voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde eisen en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. (Sonja Kluin-Reimert: reg.nr. 19903454690, Liset Meijerink: reg.nr. 59908343090, Astrid van der Maar: reg.nr. 39903783290)

 

Specialisatie binnen het vakgebied Ergotherapie is tot op heden alleen mogelijk voor de behandeling van kinderen en handproblematiek. Liset Meijerink volgt de specialisatie-opleiding tot handtherapeut en hoopt deze specialisatie eind 2016 te behalen. De specialisatie Geriatrie is nog in ontwikkeling. Sonja Kluin heeft de wens om in de toekomst deze specialisatie te behalen.

 

CEO-Ergo: Cliënttevredenheidsonderzoekceo ergotherapie salland

Na het afsluiten van een behandeling ontvangt elke cliënt (waarvan het mailadres bij ons bekend is en geen bezwaar is voor deelname) een uitnodiging voor deelname aan het cliënttevredenheidsonderzoek. 

Privacy en anonimiteit van de cliënt is hierbij gegarandeerd. 

Uitkomsten van de cliëntevaluaties zullen weergeven of wij daadwerkelijk kwalitatief goede zorg leveren en op welke punten verbetering mogelijk is.

 

ParkinsonInzicht

ParkinsonInzicht meet de effecten van de zorg voor Parkinson. Hiermee wordt meer inzicht in de parkinsonzorg verkregen waardoor de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden.

Het medische gedeelte wordt door de zorgverleners ingevuld. De vragenlijsten gaan onder andere over de diagnose, aan welke symptomen van de ziekte aandacht is besteed en over de behandeling die is gekozen.

Het patiëntendeel bestaat uit vragenlijsten die elk half jaar aan de patiënt worden voorgelegd. Deelname van de patiënt is geheel vrijwillig en kan door zowel de patiënt als zijn mantelzorger op elk moment worden stopgezet. Vanzelfsprekend gebeurt dit onderzoek geheel anoniem en is privacy heel belangrijk. De gegevens worden daarom vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

ParkinsonInzicht is een initiatief van ParkinsonNet en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Parkinson Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en andere betrokken beroepsorganisaties. ParkinsonInzicht wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland. De uitvoering van ParkinsonInzicht wordt verzorgd door het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).

 

Onverhoopt toch ontevreden

Indien u niet tevreden bent over onze hulpverlening, heeft het de voorkeur de klacht te bespreken met de desbetreffende ergotherapeut of een collega-ergotherapeut. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken, waarbij tot een oplossing wordt geprobeerd te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

 

 

 

Nieuws