2-daagse Incompany cursus Oplossingsgericht gesprekvoering

Stap voor stap progressie bereiken vanuit de sterke kanten van cliënten en mantelzorgers.

 

(update 7 mei 2019: nog 1 plek beschikbaar) 

 

Inleiding

Oplossingsgerichte gesprekvoering is een interessante aanvulling op de bestaande 'gereedschapskist' van de ergotherapeut, bruikbaar bij mensen met chronische aandoeningen (vermoeidheid, pijn) en bij mantelzorgers van mensen met een chronische aandoening (parkinson, NAH, dementie).

De oplossingsgerichte therapeut focust op wat de cliënt wil in de toekomst. In plaats van het analyseren van het probleem en het geven van adviezen, stelt de therapeut vragen: 'Waar hoopt u op? Welk verschil zou dat maken? Wat werkt al in de goede richting? Wanneer gaat het al wat beter? Wat zou een volgend teken van vooruitgang zijn?' De cliënt wordt gestimuleerd te formuleren wat hij wil bereiken en hoe hij daar kan komen. Er wordt expliciet gefocust op en gewerkt met de sterke kanten van de cliënt.

 

Doelen

De deelnemer:
Kent de principes van oplossingsgerichte gespreksvoering;
Kan de cliënt begeleiden bij het formuleren van hoe hij de gewenste situatie ziet en kan hierbij de 'wondervraag' toepassen;
Kan werken met de z.g. cirkeltechniek om gewenste situatie voor de cliënt inzichtelijk te maken;
Heeft oog voor wat er al bereikt is door de cliënt en kan focust op hoe de cliënt dat voor elkaar gekregen heeft (strategie, sterke kant cliënt);
Kan technieken toepassen om stap voor stap progressie te bereiken.
Kan bij eigen casuïstiek de principes toepassen.

 

Doelgroep

Ergotherapeuten met ervaring met cliënten met chronische aandoeningen en/of hun mantelzorgers. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

 

Cursusleider

Merel van Uden, senioradviseur/ -trainer

 

Data en studiebelastingsuren

De cursus vindt plaats op 12 september 2019 en 3 oktober 2019 van 9.30 tot 16.30 uur. De cursus kent 13 contacturen en 4 uren zelfstudie.

 

Bewijs van deelname/accreditatie

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname. Accreditatie is verleend voor ergotherapeuten (18 punten).

 

Kosten

€ 400 incl BTW, cursusmateriaal, lunch

 

Locatie

Het Annahuis, de Plas 8 in Raalte. Gratis parkeergelegenheid voor bezoekers Annahuis direct bij de ingang.

 

Inschrijving

Inschrijving kan door het invullen van het inschrijfformulier. Plaatsing voor de cursus geschiedt op volgorde van ontvangst van aanmelding.

 

Annulering

Het annuleren van de cursus kan per mail: skluin@ergotherapie-salland.nl.

  • Wanneer u één maand voor de dag van de aanvang van de cursus annuleert, is de annulering kosteloos.

  • Wanneer u na bovenstaande termijn annuleert (bijv. door ziekte) krijgt u uw cursusgeld niet terug. U kunt wel een collega-ergotherapeut in uw plaats laten deelnemen.

  • Indien u niet verschijnt voor deelname aan de cursus, blijven de betalingsvoorwaarden gelden en worden de volledige kosten in rekening gebracht.

 

Betaling

Na inschrijving ontvangt u een factuur voor het cursusgeld.

 

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met Sonja Kluin bij voorkeur via mail: skluin@ergotherapie-salland.nl of anders telefonisch: 06-45042877

Nieuws