Voorkom Vallen

Bent u onlangs gevallen?

Heeft u angst om te vallen?

Heeft u de laatste tijd meer moeite met het lopen?

 

Een val komt vaak plotseling en een oorzaak is niet altijd duidelijk aan te wijzen. De gevolgen kunnen ernstig zijn en als iemand vaker is gevallen, treedt vaak angst om weer te vallen op. Hierdoor ontstaat het risico dat iemand minder gaat bewegen. Minder bewegen betekent minder gebruik van spieren. Met als gevolg dat de spieren minder sterk worden en de kans op vallen juist toeneemt. Ook zal iemand minder snel zelfstandig ergens naar toe gaan, waardoor het moeilijker wordt om sociale contacten te onderhouden en te participeren in de maatschappij.

 

Wat kunnen wij u bieden?

Tijdens de behandeling brengen wij in kaart of er sprake is van een verhoogd risico voor vallen. Factoren, die hierop van invloed zijn, zijn:

- Veiligheid in en rond huis

- Mobiliteit en evenwicht

- Duizeligheid

- Visus  

- Incontinentie

- Gedrag en cognitie

- Medicatie

 

Om een goed beeld te krijgen van het valrisico bestaan de eerste paar behandelingen uit:

- Het afnemen van enkele testen en vragenlijsten

- De veiligheid in en rond uw huis bekijken

- Observatie van een activiteit

 

Indien één of meerdere factoren een verhoogd risico op vallen geeft, zal de ergotherapeut samen met u bespreken welke vervolgstappen genomen kunnen worden. Dit kan zijn:

- Trainen van vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan fietstraining

- Advies over vergroten van de veiligheid in en rond uw huis

- Advies over en leren omgaan met hulpmiddelen

- Of doorverwijzing naar huisarts, specialist, fysiotherapeut, etc, aangezien de behandeling van een aantal factoren niet tot het vakgebied van ergotherapie behoren.

Ergotherapie Salland werkt volgens het Ergotherapierichtlijn ‘Valpreventie’ (¹) 

 

Naast de individuele behandeling bieden wij ook het programma VOORKOM VALLEN en VEILIG OP DE FIETS aan in samenwerking met diverse fysiotherapie-praktijken. Een groepsbehandeling van 12 weken. Voor meer informatie, klik hier.

 

Meer informatie

www.veilig.nl/valpreventie

  

 

¹ Sturkenboom, I.H.W.M, Steultjens, E.M.J. (2016) Ergotherapierichtlijn Valpreventie: evidence-based ergotherapie bij volwassenen met verhoogd valrisico. Nijmegen/Utrecht. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/Ergotherapie Nederland.

Nieuws