Kinderen willen meedoen

Aantrekken van een jas, schrijven of zitten op school. Vaardigheden die een kind in de loop van de tijd aanleert. Maar niet alle kinderen kunnen meekomen met hun leeftijdsgenootjes, terwijl ze dit graag zouden willen. Ergotherapie Salland is er dan om jouw kind weer mee te laten doen. Thuis of op school.

 

Onze werkwijze

Samen met jouw kind, u als ouder(s), leerkracht en andere betrokkenen bespreekt de ergotherapeut welke vragen er zijn. Welke vaardigheden het betreft en hoe belangrijk deze zijn voor het kunnen meedoen van jouw kind. Ook zal de ergotherapeut observaties en tests uitvoeren, gericht op de dagelijkse activiteiten, de schoolse vaardigheden en de voorwaarden die een kind daarvoor nodig heeft. Op basis hiervan worden in overleg de doelen bepaald en een behandelplan opgesteld.

 

Een behandelplan kan bestaan uit:

- Behandeling en advies gericht op schoolse vaardigheden, zoals knippen, schrijven en plakken.

- Het zelfstandig leren uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals veters strikken en brood smeren.

- Advies goede zithouding

- Advies en aanvraag hulpmiddelen en voorzieningen voor thuis en op school.

- Adviezen aan ouders en leerkracht.

 

Nieuws