Advies en begeleiding bij aanvraag en aanschaf van hulpmiddelen

'Hoe moet uw keuken aangepast worden, zodat u zittend kunt koken?'

'Waar kunt u een aanvraag indienen voor een computeraanpassing? Hoe verloopt zo'n aanvraagprocedure en wie kan u hierbij begeleiden?'

'Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende rolstoelen? Welke is het meest geschikt voor u?'

'Uw aanvraag voor een hoog/laag bed is afgewezen. Wat nu?'

'U heeft moeite met het hanteren van uw bestek. Welk aangepast bestek is geschikt voor u?'

 

Wat kunnen wij u bieden?

Ergotherapie Salland kan u advies geven over het voor u geschikte hulpmiddel en begeleiden bij de aanvraag hiervan. Ook het leren omgaan met een hulpmiddel of het zoeken naar een alternatief als de aanvraag is afgewezen, behoren tot onze mogelijkheden.

Tijdens een intakegesprek brengen wij samen met u in kaart welke problemen u ervaart. Op basis van uw mogelijkheden, beperkingen en wensen stellen we gezamenlijk een pakket van eisen op, waaraan een hulpmiddel moet voldoen. Wij kunnen u vervolgens informeren over voor- en nadelen van diverse hulpmiddelen en waar u deze zou kunnen aanvragen / aanschaffen. Sommige hulpmiddelen kunt u zelfs uitproberen bij ons in de praktijk.

De begeleiding bij een aanvraagprocedure is afhankelijk van uw behoefte. Het is aan u zelf of u de aanvraag verder zelfstandig afhandelt, begeleiding wilt hebben bij het invullen van de aanvraagformulieren of misschien wel begeleiding wilt hebben bij alle contacten met de vergoedende instantie en leverancier. Doordat wij goed op de hoogte zijn van de diverse aanvraagprocedures en de markt van hulpmiddelen kunnen wij u tijdens de aanvraagprocedure begeleiden bij het maken van diverse afwegingen. U kunt ons eigenlijk beschouwen als een onafhankelijk adviseur.

Enige tijd na de aanvraag van een hulpmiddel maken wij met u nogmaals een afspraak. Onze ervaring leert namelijk dat:

  • sommige hulpmiddelen onterecht afgewezen worden;
  • de aanvraagprocedure moeizaaam verloopt, of;
  • u problemen heeft met het gebruik van het hulpmiddel.

Vaak kunnen we dan met een kleine inspanning u verder helpen, zodat u probleem daadwerkelijk naar tevredenheid is opgelost.

 

Meer informatie

www.cg-raad.nl/volksgezondheid/regelinghulpmiddelen.doc

www.zorgwinkelsalland.nl

www.handy-wijzer.nl

www.hethac.nl                                               

www.vindeenhulpmiddel.nl

 

Nieuws